นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด เดือน พฤษภาคม 2565

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับเปลี่ยนเนื้อหา เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับแอปพลิเคชันอูก้าและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งให้บริการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้และแพทย์ หรือ ผู้ให้คำปรึกษา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดวิธีการที่บริษัทใช้เพื่อเก็บข้อมูล จัดการข้อมูล และปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานระหว่างใช้แอปพลิเคชัน

บริษัทจะเก็บรวบรวมและส่งต่อข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพเกี่ยวกับผู้ใช้ ระหว่างการใช้แอปพลิเคชัน ผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและส่งต่อข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้ใช้ที่ไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ควรใช้แอปพลิเคชัน

1. นิยามที่สำคัญ (Important Definition)

1.1 ข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานที่ใช้ระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ได้แก่ ข้อมูล เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา, พฤติกรรมทางเพศ, หรือข้อมูลสุขภาพจิตเป็นต้น

1.3 ข้อมูลสุขภาพ หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้เกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลทางการแพทย์

1.4 ข้อมูลไม่ระบุตัวผู้ใช้ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวผู้ใช้ได้

1.5 คุกกี้ คือข้อมูลที่ได้ส่งจาก Site ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ในขณะที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท

1.6 ข้อมูลรายละเอียดการสนทนากับบริษัท หมายถึง รายละเอียดการสนทนาระหว่างท่านและผู้ให้คำปรึกษา และบุคคลากรของบริษัท รวมถึงแบบประเมินอาการ บทสนทนาระหว่างท่านและบลุคคลากรของเราผ่านอีเมล live chat

2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อผู้ใช้สร้างบัญชีอูก้า หรือให้ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด
ข้อมูลชื่อ หากคุณเพิ่มข้อมูลในการตั้งค่าหรือการลงทะเบียน บริษัทจะเก็บ ชื่อนิรยาม ชื่อจริง นามสกุล ชื่อนิรนาม
ข้อมูลคุณลักษณะของบุคคล ในการลงทะเบียน บริษัทจะเก็บข้อมูลคุณลักษณะของคุณเช่น วันเดือนปีเกิด (อายุ) เพศ
ในบางบริการ เช่น บริการ e-prescription เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก
ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อรวมถึง เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล ในบางบริการ เช่น บริการ e-prescription เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่อาศัย
ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เช่น
 • ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต
 • หมายเลขบัตร / บัตรเดบิต
 • ชื่อผู้ถือบัตร
 • วันหมดอายุบัตร
 • หมายเลข (CVV)
 • ข้อมูลทางธุรกรรม
 • ข้อมูลการชำระเงิน
ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลหรือบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ
 • ประวัติความเจ็บป่วย
 • การตรวจร่างกาย
 • ผลทางห้องปฏิบัติการ
 • ผลทางรังสีวิทยา
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับผู้ใช้ที่บันทึกโดยแพทย์/ผู้ให้คำปรึกษาผ่านทางแอปพลิเคชัน
 • เวชระเบียน
 • ข้อมูลการซักประวัติ ตรวจรักษา
 • ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ บักทึกการให้คำปรึกษา (visit note)
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลออนไลน์ข้อมูลเชิงเทคนิค ข้อมูลที่เก็บผ่านอุปกรณ์
 • ข้อมูลการเข้าถึงสื่อเสียง / ภาพวิดีทัศน์ / ภาพถ่าย / กล้อง ข้อมูลบันทึกการโทร สมุดบัญชีรายชื่อผู่ติดต่อ / ที่อยู่ ข้อความหรืออีเมล (เนื้อหาอีเมล) หมายเลขประจำตัวเครื่อง (Unique Device Identifier: UDID) ที่อยู่ไอพี (IP Address)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (event tracking) จำนวนครั้งในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือมีการกระทำ (event) ในแอปพลิเคชัน โดยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของคุณ
 • คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ข้อมูลประจำตัวในการล็อกอินรหัสที่ใช้เพื่อความปลอดภัย รหัสการเข้าถึงหรือรหัสผ่าน ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่านเข้าใช้บัญชี รหัสผ่านสำหรับใช้ครั้งเดียว (OTP)
 • Token และข้อความ SMS
 • ข้อมูล Telemetry ข้อมูลที่ใช้กำกับและอธิบายข้อมูลหลัก (Metadata) หมายเลขเครื่องและประเภทเครื่อง เครือข่าย รายละเอียดการเชื่อมต่อ ประเภท Plug-in ของเบราว์เซอร์รวมทั้งเวอร์ชัน ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม การตั้งค่าเขตเวลาและที่ตั้ง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ การตอบสนองต่อการโฆษณาผ่านหน้าเว็บไซต์ ที่คุณใช้คลิกลิงค์ (เช่น Referrer URL หรือ Dynamic Link หรือ Deep Link)
 • ข้อมูล Crash Report และเทคโนโลยีอื่นบนอุปกรณ์การสื่อสารที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม
ข้อมูลบัญชี โซเชียล บัญชี Facebook บัญชี Apple หรืออีเมลผ่าน Gmail (หากคุณมีการผูกบัญชี บริการผ่านการบัญชี โซเชียลเท่านั้น)
ข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรม ความชื่นชอบ มุมมอง ข้อซักถาม และความคิดเห็น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชื่นชอบ มุมมอง ขอซักถาม และความคิดเห็นจากการใช้บริการของคุณ เช่น การตอบแบบตรวจสอบความพึงพอใจในการใช้งาน
ข้อมูลบันทึกการติดต่อระหว่างคุณและบริษัท รายละเอียดการสนทนาระหว่างคุณกับที่ ปรึกษา บุคลากรของบริษัท รวมถึงการประเมินอาการ การสนทนาระหว่างคุณและบุคลากรของเราทางอีเมลและ live chat
ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการที่ เกี่ยวข้องของบริษัท ข้อมูลที่ท่านได้กรอกลงบนเว็บไซต์หรือเอกสารต่าง ๆ ข้อมูลที่ท่านร่วมกิจกรรมกับเรา ข้อมูลที่ท่านให้เมื่อติดต่อเรา
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ
 • รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมายใช้บริการ เช่น แพทย์ที่คุณเลือกนัดหมาย เวลานัดหมาย support pin หรือ User ID
 • บันทึกการสั่งทำรายการ เช่น เวลาที่ทำการชำระเงิน หรือช่องทางการชำระเงิน
 • ข้อมูลอื่นใดที่คุณได้ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งในการบริการหรือการบริหารความสัมพันธ์

หากผู้ใช้ได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัท เช่นข้อมูล ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ติดต่อฉุกเฉินบริษัทจะถือว่าผู้ใช้ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่บริษัท

3. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้หรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

3.1 การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการ ได้แก่

วัตถุประสงค์ รายละเอียด
เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้แอปพลิเคชัน
 • การให้บริการลูกค้าในจัดการบัญชีการใช้งานของผู้ใช้ตามสิทธิ์ที่ผู้ใช้มีกับบริษัท (ถ้ามี)
 • การออกหรือส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ให้การสนับสนุนโดยติดต่อผู้ใช้ในกรณีเกิดปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชันหรือบริการ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อให้บริการเชิงสุขภาพกับคุณรวมถึงการให้คำปรึกษาทางการแพทย์
 • การวินิจฉัย และการรักษา หากคุณใช้บริการเชิงสุขภาพกับเรา
 • การให้คำปรึกษาผ่านเสียง วิดีโอคอล กับผู้ให้คำปรึกษาจากแพทย์หรือบุคคลากรทางการแพทย์
การธุรกรรมทางการเงิน
 • การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ประกอบการและบริษัทบัตรเครดิตเพื่อให้อนุมัติและหักบัญชี การดำเนินการเพื่อหักบัญชีอัตโนมัติ
 • เพื่อตรวจสอบและจัดการการธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นภายในระบบบริษัท
 • การจัดเก็บประวัติการชำระเงินภายในเครื่องมือภายในของบริษัทตลอดจนในแอปพลิเคชันของผู้ใช้
ยืนยันตัวตน
 • การยืนยันตัวตนของคุณผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการจัดการบริหารข้อมูลของคุณที่มีอยู่ในบริษัทตาม สิทธิ์ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
เก็บรักษาข้อมูล
 • การกรอกข้อมูลของคุณ เก็บรวบรวม บันทึก การบริหารจัดการฐานข้อมูลของลูกค้า

3.2 การเปิดเผยข้อมูลในกรณีพิเศษ หรือถูกปกป้องโดยกฏหมาย ได้แก่

วัตถุประสงค์ รายละเอียด
เพื่อป้องกันเหตุอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย
 • เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
 • ป้องกันเหตุอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือร่างกาย
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ในกรณีสำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด

3.3 การเปิดเผยข้อมูลในการประมวลผลและปรับปรุงคุณภาพบริการ

วัตถุประสงค์ รายละเอียด
เพื่อการวิเคราะห์ ประเมินผล
 • การวิเคราะห์การใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์ ที่คุณเข้าเยี่ยมชม
 • การตรวจสอบการประเมินจุดเชื่อมต่อ (การบูรณาการ) และประสบการณ์ผู้ใช้ การทดสอบคุณลักษณะเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า
 • การระบุและแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชันในเชิงระบบ เช่น ความเสถียรของการใช้งาน
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลจากการวิเคราะห์ การพัฒนาอินเทอร์เฟซและการทำแผนที่ข้อมูล เค้าโครงและเนื้อหาของหน้าแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ (อินเทอร์เฟซผู้ใช้)
 • ทดสอบบริการใหม่ของบริษัทผ่านกลุ่มรุ่นเล็ก (เบต้า) หรือทยอยเปิดตัว
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาดและการโฆษณา
การโฆษณา การทำการตลาด
 • การแจ้งข่าวสารการประกาศ และการแจ้งข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับการบริการ
 • แจ้งเกี่ยวกับสิทธิ์พิเศษ แคมแปญการตลาด
 • การสำรวจวิเคราะห์และวิจัยดกานการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและการแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segmentation)
วัดผลและบริหารประสิทธิภาพในการทำโฆษณาและการตลาด
 • เพื่อเสนอบริการที่ดีและเหมาะสมแก่ท่าน
 • ประมวลผลเพื่อทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้า และนำเสนอ ข้อมูล สิทธิพิเศษที่บริษัทคาดว่ามีประโยช์นต่อท่าน
การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการให้บริการ
 • การจัดทำและเผยแพร่รายงาน (ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร) เกี่ยวกับสถิติการใช้บริการ (เช่น ผลการติดต่อกับลูกค้า)
 • การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ต่างๆ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจ รายงานการวิเคราะห์ต่างๆ อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท (ซึ่งหากมีข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทจะขอการยินยอมจากคุณก่อนเสมอ)

3.4 กรณีเจาะจงอื่นๆ อาจรวมถึง

วัตถุประสงค์ รายละเอียด
โครงการวิจัยกำแพงพักใจ (Wall of Sharing Research Project) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ภายใต้โครงการกำแพงพักใจให้แก่อาสาสมัครภายใต้โครงการกำแพงพักใจเท่านั้น ข้อมูลถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
 • เพื่อติดต่อผู้ใช้งานภายได้โครงการกำแพงพักใจ เพื่อขอความยินยอมในการเข้าร่วมในโครงการวิจัยของบุคคลที่สาม
 • เพื่อแจ้งผู้ใช้ โครงการกำแพงพักใจ เกี่ยวกับกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการโดยอาสาสมัครโครงการกำแพงพักใจ
 • เพื่อดำเนินการแคมเปญโครงการ

ข้อมูลจะรวมถึง
 • ชื่อ (ชื่อ นามสกุล นามแฝง)
 • สถาบันการศึกษา
 • ข้อมูลติดต่อ (ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์)

อาสาสมัครโครงการกำแพงพักใจ ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการติดต่อและขอความยินยอมจากผู้ใช้โดยตรงก่อนที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

เมื่อผู้ใช้ได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับอูก้าหรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ผ่านทางแอปพลิเคชัน บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการของบริษัทหรือของแพทย์/ผู้ให้คำปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ผู้ใช้สามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ (unsubscribe) บริษัทอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้เพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากบริษัทหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและบริษัทถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว อาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น

4. ผู้ที่สามารถเข้าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทอาจแชร์ข้อมูลส่วนตัวกับผู้ให้บริการทีดำเนินการในนามของเรา ตามจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ใน การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ทั้งนี้จะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดของตนเอง ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านมีดังนี้

ประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด
แพทย์/ผู้ให้คำปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษา ที่อยู่ในระบบของแอปพลิเคชัน
ผู้รับจ้างบริการให้บริษัท ผู้รับจ้างบริการให้บริษัท หมายถึง บริษัทบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ตามที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 • บริษัทผู้พัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • บริษัทผู้ให้บริการด้านการวิจัย การวิเคราะห์
 • ผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • บริษัทผู้ให้บริการด้านการตลาด
 • ผู้ให้บริการด้านการโฆษณา
 • ผู้ให้บริการเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
 • ผู้ให้บริการด้าน Crowd Funding
บริษัทหรือบุคคลอื่นที่ให้บริการแก่คุณ บริษัทเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่เจ้าหน้าที่ภายในที่ให้บริการของบริษัทแก่คุณ เจ้าหน้าที่ภายในในฐานะผู้ให้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามคำแนะนำของบริษัทและไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เรา เปิดเผยให้ตามวัตถุประสงค์ของพวกเขาเอง และต้องลบหรือส่งคืนข้อมูลส่วนตัวนั้นเมื่อดำเนินการตามคำขอของเราเรียบร้อยแล้ว
ซอฟต์แวร์ที่บริษัทใช้ในการให้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางเทคนิคของผู้ใช้อาจส่งผ่านซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่จำเป็นต่อการให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
 • ผู้ให้บริการ Cloud
 • ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือ เครือข่าย
 • ผู้ให้บริการด้านการสร้างอีเมล
 • ผู้ให้บริการด้านการส่ง SMS
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • ผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์มือถือ
 • ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายการชำระเงิน
 • ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน (payment gateway)
คู่ค้า ตัวแทน หรือองค์กรอื่น พันธมิตรทางธุรกิจ พันธมิตรอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เช่น
 • ผู้ทำงานวิจัย
 • ผู้ประกอบการที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ละบริการเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ (เช่น เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
จัดเตรียมและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสั่งซื้อ) พันธมิตรทางธุรกิจที่จัดทำ
 • โครงการร่วมกัน
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่สนใจร่วมลงทุน
 • พันธมิตรที่มีการร่วมมือกัน
 • ผู้ให้บริการด้านการทำการตลาดการจัดทำสื่อโฆษณา และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
 • บริษัทด้านการตลาด
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง ภายใต้ฐานทางกฎหมาย และมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม บริษัทกำหนดให้พันธมิตรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกเพื่อไม่ให้ระบุตัวตนได้ หากมีความจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะขอการยินยอมจากคุณก่อนเท่านั้น
สถาบันการเงิน ในการใช้บริการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน ข้อมูลจะถูกส่งไปยังบริการที่บริษัทใช้เพื่อดำเนินการและชำระเงิน เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการรายได้ ช่องทางการชำระเงิน สถาบันการเงินที่ดำเนินการชำระเงินของคุณ
ผู้เกี่ยวข้องทางกฏหมาย บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือที่จำเป็นต่อหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล ภาคีที่เปิดเผยอาจรวมถึง
 • พนักงานที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
 • ข้าราชการ
 • ผู้มีอำนาจ
ในกรณีที่มีกระบวนการทางกฎหมายที่ต้องดำเนินการสอบสวนกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมายในกรณีจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ เราไม่สามารถขอรับความยินยอมจากคุณได้
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการกำแพงพักใจ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้
 • อาสาสมัครภายให้โครงการกำแพงพักใจ
 • พันธมิตร
 • กลุ่มวิจัยบุคคลที่สาม
ซึ่งบุคคลทั้งหมดทจำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับโครงการกำแพงพักใจ ทำงานให้โครงการกำแพงพักใจ หรือโครงการร่วมกับโครงการ กำแพงพักใจ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นตามคำสั่งของคุณหรือโดยได้รับการยินยอมจากคุณ หรือหากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หรือเพื่อปกป้องการปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ของเรา โดยคุณสามารถเลือกยอมรับกรือปฏิเสธสิทธิ์การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ผ่านการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน

5. การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

หากผู้ใช้ต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสุขภาพที่บริษัทมีอยู่เกี่ยวกับผู้ใช้ โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของผู้ใช้บนแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญในการเข้าสู่ระบบบัญชี และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญในการเข้าสู่ระบบบัญชี

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ดังนี้

 • บริษัทจะเก็บข้อมูลการการสร้างบัญชีของคุณเท่าที่บัญชีของคุณยังคงอยู่ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการได้
 • บริษัทจะไม่ลบข้อมูลของคุณหากข้อมูลนั้นไม่ได้ใช้งาน หากต้องการลบข้อมูล คุณต้องลบบัญชีของคุณ
 • บริษัทจะรวบรวมและเก็บข้อมูลบันทึกการปรึกษา ธุรกรรม และการนัดหมายของคุณ จนกว่าคุณจะลบบัญชีของคุณ หลังจากที่บัญชีถูกลบแล้ว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เป็นเวลาห้าปีหลังจากวันที่คุณลบบัญชีของคุณเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

บริษัทรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บริษัทป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โดย

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
 • บริษัทใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสเอล (Security Sockets Layer) เมื่อทำการดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทางการเงิน เทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสเอล

หากผู้ใช้มีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้ถูกละเมิดโดยบริษัท กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ รหัสผ่านของผู้ใช้เป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของผู้ใช้ กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากผู้ใช้ได้เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ผู้ใช้จะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการและผลที่ตามมา หากผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านได้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้แก่บริษัท ผู้ใช้อาจต้องยอมรับผลที่ตามมาใด ๆ ที่ทำลงในนามของผู้ใช้ ดังนั้นหากรหัสผ่านของผู้ใช้ถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือผู้ใช้มีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ผู้ใช้ควรที่จะติดต่อบริษัทและเปลี่ยนรหัสผ่านทันที บริษัทขอเตือนให้ผู้ใช้ออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และปิดเบราว์เซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ผู้ใช้ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

8. สิทธิ์ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผลดังนี้

 • สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และ สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ โดยคุณสามารถดำเนินการ ผ่านการเข้าสู่ระบบสู่เมนูการตั้งค่าในแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชัน ในแถบด้านซ้ายมือ ในการแก้ไขโปรไฟล์และบัญชี
 • สิทธิ์ลบหรือสิทธิ์ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยการลบข้อมูลผ่านการตั่งค่าในบัญชีของคุณ หรือทำการทำงายบัญชีโดยการลบบัญชีออกจากระบบโดยหลังจากที่ลบแล้วคุณจะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชันที่คุณเคยใช้ภายใต้บัญชีที่คุณลบทำการลบไป และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกกรอกไว้ภายใต้บัญชีที่ถูกลบไป
 • สิทธิ์คัดลอก หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราทางอีเมล [email protected] โดยเราจะดำเนินการให้ท่านโดยเร็วที่สุดที่จะสามารถกระทำได้ภายหลังจากที่เราตรวจสอบและยืนยันตัวตนของคุณเรียบร้อยแล้ว
 • สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่คุณได้เคยให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ขอเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้
 • ยกเลิกความยินยอมข้อมูลสิทธื์การเข้าถึง กล้อง ไมโครโฟน การแจ้งเตือน โดยการตั้งค่าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อปิดการใช้งานบริการข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามในการทำเช่นนั้นเราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้อย่างมีประสิทธภาพ
 • คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสาร การแจ้งเตือนด้านการตลาด ได้โดยการ Unsubscribe ที่ด้านล่างของอีเมลการตลาดที่คุณได้รับ อย่างไรก็ดีการแจ้งเตือนหรือข้อความฉุกเฉินจะยังคงส่งถึงท่านอยู่
 • สิทธิ์ในการร้องเรียนในกรณีที่คุณเห็นว่าบริษัทมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านมีคำขอหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาโดยติดต่อผ่านอีเมล [email protected]

สิทธิ์ของท่านตามที่กล่าวมาข้างต้นอาจถูกจำกัดในบางกรณี เช่น เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้บริการ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

9. ผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัทให้บริการแก่ผู้เยาว์หรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ โดยต้องมีผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์หรือเด็ก

10. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

10.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน
เมื่อคุณใช้งานแอปพลิเคชันอูก้า หรือเว็บไซต์ของเรา บริษัทอาจเก็บข้อมูลดังต่อไปหาก หากคุณได้ให้คำยินยอมผ่านอุปกรณ์ หรือ เว็บเบราว์เซอร์ของคุณ บริษัทอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (Cookies) หรือโปรแกรมอื่น ๆเช่น พิกเซลแท็ก และเว็บบีคอน ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แอปพลิเคชัน ตลอดจนช่วยบอกให้เราทราบว่าผู้ใช้เข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา ช่วยอำนวยความสะดวก และยังช่วยวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเครื่องมือค้นหาเว็บอีกด้วย โดยคุกกี้ที่เราจะทำการเก็บจากคุณมีดังต่อไปนี้

 • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้เหล่านี้ได้รับการกำหนดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการให้บริการหรือคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างที่คุณเข้าใช้หรือร้องขอ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้เราแสดงเว็บไซต์ของเราในรูปแบบและภาษาที่เหมาะสม ช่วยให้เรารับรองความถูกต้องและตรวจสอบธุรกรรมของคุณได้
 • คุกกี้ที่ไม่จำเป็น คุกกี้เหล่านี้หมายถึง คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ใช้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมโต้ตอบกับเว็บไซต์และบริการออนไลน์ รวมถึงช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาและการค้นหาเว็บ และ ยังใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อจดจำตัวเลือกของคุณขณะเรียกดูเว็บ เพื่อที่เราจะได้มอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณได้

ในข้อความอีเมลของเราบางฉบับ บริษัทใช้ "URL แบบคลิกผ่าน" ที่ให้คุณเชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชัน เมื่อคุณคลิกที่หนึ่งใน URL เหล่านี้ คุณจะถูกส่งผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งก่อนที่จะมาถึงเพจที่เป็นเป้าหมายในแอปพลิเคชันของเรา เราจะติดตามการคลิกผ่านนี้เพื่อช่วยเราระบุความสนใจหัวข้อเฉพาะและประเมินว่าเราสามารถสื่อสารกับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยหากคุณไม่ต้องการให้ถูกติดตามด้วยวิธีนี้ คุณไม่ควรคลิกที่ลิงก์ข้อความหรือลิงก์กราฟิกใด ๆ ในข้อความอีเมล

เมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม เซิร์ฟเวอร์ (Server) ของบริษัทบริษัททำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของผู้ใช้ส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เข้าเว็ปไซต์ของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
 • ชนิดของเบราว์เซอร์ของผู้ใช้
 • หน้าเว็ปไซต์ที่ผู้ใช้เข้าถึงก่อนที่ผู้ใช้จะเข้าสู่แอปพลิเคชัน - หน้าเว็ปไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชมในแอปพลิเคชัน
 • จำนวนเวลาที่ใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว ข้อมูลที่ผู้ใช้ค้นหาในแอปพลิเคชัน เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

10.1.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Firebase SDK และ Firebase Crashlytics

นอกจากนี้เพื่อปรับปรุงบริการของเราให้มีความเสถียรในการใช้งาน และอำนวยความสะดวกให้ บริษัทใช้ Firebase Crashlytics เพื่อเก็บสถิติการ Crash และประมวลผลแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Crash โดยกระบวนการจัดการข้อมูลจะถูกดำเนินการผ่านนโยบายของบริษัทที่ให้บริการ

10.1.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Google Analytics และ Branch.io

เพื่อปรับปรุงบริการฯ ของเรา บริษัทใช้ Google Analytics และ Branch.io เพื่อวัดผลการบริการฯ เช่น การนับจำนสนครั้งมี่ผู้ใช้งานกดปุ่ม โดยข้อมูลเหล่านี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลแนบอยู่เพื่อทำความเข้าใจสถานะการใช้บริการ ทั้งนี้ Google และ Branch.io อาจตั้งค่าคุกกี้หรืออ่านคุกกี้ที่มีอยู่เพื่อรวบรวมข้อมูล ในการนี้ข้อมูลต่างๆ เช่น URL ของเพจที่ท่านเข้าถึง และที่อยู่ IP จะถูกส่งไปยัง Google โดยอัตโนมัติ โดย Google จะทำกระบวนการ IP Anonymization เพื่อลดความเสี่ยงของการลั่วไหลของข้อมูล

โปรดอ่านทำความเข้าใจข้อตกลงในการให้บริการของ Google Analytics และ Branch.io และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และ Branch.io เพื่อความเข้าใจอันดี

11. ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแอปพลิเคชัน กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่บริษัทจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ผู้ใช้ต้องการ ผู้ใช้จะไม่ส่งข้อความใดๆ ที่มี ข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแอปพลิเคชัน หากผู้ใช้ต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้บริษัททราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล ที่ระบุด้านล่างนี้

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศไว้ในแอปพลิเคชัน

13. สิทธิ์ของบริษัท

ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้นั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัท และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ อูก้า ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

14. การติดต่อบริษัท

หากผู้ใช้ต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (Cookies) กรุณาติดต่อบริษัท ได้ผ่านทางอีเมล [email protected]